środa, 22 maja 2013

o Islamie słów kilka.          Jako normalny wyznawca i człowiek który zgadza się z nauką Islamu chciałbym stanąć w obronie religii i tym samym zwrócić się do tych ekstremistów - pojebańców (bo innego słowa tu użyć nie można) którzy mordują w imię Allaha zasłaniając się dżihadem,  którzy kobietę traktują jak śmieci i pałają nienawiścią do wszystkich którzy są przeciwni ICH nauce. Ich, a nie nauce Islamu. 

Chciałbym Wam trochę przybliżyć czym jest ten prawdziwy Islam, a czym są ekstremistyczne sekty, o których członkach tak głośno nie tylko w mediach ale i w społeczeństwie. Sekty, które psują dobry obraz Islamu i które każą myśleć, że każdy Muzułmanin to terrorysta.


Na początku temat dżihadu.

Czym jest dżihad w Islamie? Co to jest dżihad?


Dżihad jest często mylnie określany jako "święta wojna", jednak prawdziwym znaczeniem dżihadu jest nie tylko ciągła walka o zachowanie własnej wiary ale przedewszystkim i obrona prawa do wolności wyznania. Dżihad jest praktyką religii w obliczu ucisku i prześladowania, które wynika z własnych, nadprzyrodzonych lub ludzkich ograniczeń.Chciałbym podkreślić że Islam nie wzywa do przemocy, a wręcz przeciwnie, ponieważ nauka Boga w Islamie znosi i zakazuje wszelkich form przemocy i terroryzmu, w stosunku do muzułmanów i nie-muzułmanów. Islam ponadto wzywa do pokoju, współpracy, sprawiedliwości i utrzymania szczęścia i dobra dla całej ludzkości. (W tym miejscu mógłbym Wam zarzucić cytatami z Koranu ale szkoda mi miejsca :). Jak ktoś chce niechaj pisze)

Islam nakłada obowiązek na muzułmanów aby stali przy uciskanych, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, religii lub przynależności, i aby powiedzieli NIE ciemiężcy, wzywając go aby odpowiedział głosem rozsądku i sprawiedliwości w stosunku do uciskanych.

Istnieją cztery rodzaje dżihadu: dżihad-nafs (dżihad przeciwko sobie samemu) i dżihad ash-Shaytan (dżihad przeciw Szatanowi) są one obowiązkowe dla każdego muzułmanina, który czuje się odpowiedzialny przed Bogiem.Kolejne dwa to dżihad przeciwko Munafiqin (hipokrytom) i kuffar (niewiernym), oraz dżihad przeciwko liderom ucisku i innowacji, są one obowiązkowe w Islamie dla całej społeczności muzułmańskiej. 

1. Dżihad-nafs (dżihad przeciwko sobie samemu): opiera się na wewnętrznej walce człowieka ze słabościami, oraz czynami które powodują jego oddalanie od wypełniania nakazów Boga w Islamie. 

Człowiek słaby, który ulega wpływom przestaje kontrolować swoje życie i zatraca cel którym jest życie wieczne w Raju. Wewnętrzna walka ma doprowadzić do korekty swoich zachowań tak aby nasze czyny owocowały dobrem, które zapewni nam łaskę Boga i życie wieczne w Raju. Moim zdaniem jest to filozofia którą powinni praktykować wszyscy wierzący niezależnie od wyznawanej religii.

Dżihad wewnętrzny to również cierpliwe znoszenie trudności i godzenie się z losem którego zrządzenie wynika z wszechmocy i mądrości Boga. Bóg wystawia nas na próbę tak aby poznać nasze reakcje i prawdziwe oblicze naszego serca. Bądźmy cierpliwi i ufajmy Bogu, Jego łasce i miłosierdziu.

2. Dżihad ash-Shaytan (dżihad przeciw Szatanowi):


To odpieranie wątpliwości, przez które Szatan pobudza do osłabienia wiary, oraz odsuwanie ukrytych dążenie które Szatan zasiewa w naszych sercach celem odwrócenia się od religii i Boga. To również nasza wewnętrzna walka. 3. Dżihad przeciwko munafiqin (hipokrytom) i kuffar (niewiernym)

O ile wiemy kim jest hipokryta, to wiem że samo słowo ”niewierny” na starcie budzi strach i negatywne skojarzenia. Kim są niewierni w oczach muzułmanina i jak z nimi postępować według tego dżihadu? Niewiernymi są Ci którzy zaprzeczają pierwszemu filarowi Islamu: ”nie ma bogów poza Jednym Bogiem”. Są to ludzie którzy w brew woli Boga, przypisują boskie cechy innym ludziom lub przedmiotom, modląc się do nich, nazywając ich bogiem itd. Celem tego dżihadu jest przywracanie do prawdy tych którzy czczą innych bogów poza jednym Bogiem. NIE oznacza to rozlewu krwi i zabijania, gdyż najlepszą bronią jest prawda, język i słowo Boże wymierzone w ludzki umysł i serce. Przyznam się że sam chciałbym aby ludzie przeciwni Islamowi nazywali mnie “niewiernym”, ponieważ określenia dotyczące muzułmanów w najlżejszym słowie są wyrażane jako “terroryści”, “kozojebcy”, innych nie będę przytaczał. Gdybym został nazwany “niewiernym” to bym wiedział że jestem określany tym słowem ze względu na praktykę mojej religii. W moim przypadku ucieszyłbym się z takiego określenia gdyż miałbym szansę i powód do wytłumaczenia na czym polega moja religia, czyli wiara w Jednego Boga i Jego przesłanie zawarte w nauce Islamu.4. Dżihad przeciwko przywódcom ucisku i innowacji (w religii), jest dzielony na trzy rodzaje w zależności od możliwości człowieka: dżihad ręką (tj. dżihad fizyczny, walka), jeśli jest się w stanie; jeśli nie jest to możliwe, to powinno być to dżihadem własnego języka (np. przez walkę słowem); jeśli nie jest to możliwe, to powinno być to dżihadem własnego serca (tj. przez odczuwanie emocji sprzeciwu). 


Sytuacja w której można zastosować taki dżihad wynika z samej definicji czyli na bazie ucisku wymierzonego w stronę wiernych, oraz w sytuacji gdy ktoś próbuje dokonać zmiany w religii, a tym samym występuje przeciw woli Boga i Jego nauce. Taką formę ucisku na całym narodzie możemy obserwować na terenie Palestyny i w strefie Gazy. Sytuacje innowacji w religii i nie Islamskich praktyk widać w zachowaniu sekty Szyitów.~"Najlepszym Dżihadem jest walczyć z własną duszą, tak aby pokonać zło w samym sobie." - prorok Mohamed.  Dżichad to walka i to się zgadza, ale teraz już mniej wiecej wiecie o co tak naprawde chodzi. Czy taka walka jest czymś złym? Czy Dżihad to zła forma pracy nad sobą? Czy jest coś złego w wysiłku który ma służyć poprawie naszego postępowania?


Islam a Jezus Chrystus i Stary Testament

Krótko: 
Islam jest jedyną nie-Chrześcijańską wiarą, która sprawia, że warunkiem wiary jest wiara w Jezusa. Żaden muzułmanin nie jest muzułmaninem, jeśli nie wierzy w Proroka Jezusa. Islam ma tych samych proroków co Chrześcijaństwo: Noe, Abraham, Mojżesz, Ezechiel etc. Jezus dla Islamu jest kolejnym z proroków - Dla Chrześcijan ich zbawcą. TU TAK NAPRAWDĘ DZIELĄ SIĘ TE DWIE RELIGIE
Stary Testament jest na równie świętą księgą dla Muzułmanów jak dla Chrześcijan. Mohamed mówi: 
"Powiedz: Kto zesłał Księgę, z którą przyszedł Mojżesz jako światłem i drogą prostą dla ludzi (...)  Wy przecież nauczyliście się tego, czego nie wiedzieliście, ani wy, ani wasi ojcowie? Powiedz: Bóg!” Koran, Al-An'Am 6:91
"To jest Księga, którą zesłaliśmy, błogosławiona; stwierdzająca prawdziwość tego, co zostało przed nią zesłane (...). Ci, którzy wierzą w życie ostateczne, wierzą w nią i będą pilnie przestrzegać swojej modlitwy." Koran, Al-An'Am 6:92


Kobieta w Islamie. Islam, a kobieta.

            Istnieje wiele mitów, które świat zachodu podtrzymuje jeśli chodzi o rolę kobiet w Islamie. W rzeczywistości Koran jest pierwszym feministycznym dokumentem, stwierdzającym dokładnie, iż kobiety posiadają prawa, nie są niczyją własnością czy niewolnikiem oraz że obowiązkiem mężczyzn jest szanowanie i zawsze branie pod uwagę ich uczuć. Przed Koranem nie istniał żaden inny dokument, który wyszczególniałby, iż kobiety posiadają swą własną – niezależną od mężczyzn – wartość i zarazem napominający mężczyzn by rozpoznawali wrodzone prawa kobiety. Zrozumienie tego stoi w sprzeczności z wieloma mitami zachodu na temat Islamu i jego spojrzenia na kwestię kobiet. 
W Koranie, w pierwszym wersie rozdziału zatytułowanego "Kobiety" Allah mówi:
O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet. Bójcie się Allaha, o którego jedni drugich pytacie i czcijcie łona (które was zrodziły).” Koran, Sura 4:1
Skoro mężczyźni i kobiety pochodzą z tej samej esencji, są równe w swym człowieczeństwie. Kobiety nie mogą być z natury złe (w co pewne religie zdają się wierzyć), a jeżeli by tak było, to mężczyźni byliby również źli. Podobnie, żadna płeć nie może stać wyżej od drugiej, byłoby to zaprzeczenie równości.
Islam widzi kobietę równą mężczyźnie jako osobę ludzką i jako życiowego partnera. Kobiety zostały stworzone z duszą tej samej natury co u mężczyzny. Allah mówi Koranie: „Śmiertelni ! Bójcie się Pana, który was wszystkich z jednego wyprowadził człowieka (Adama), z którego utworzył niewiastę (Ewę) i okrył ich potomstwem ziemię. Bójcie się Pana w Imię którego prosicie. Wzajemnie szanujcie wnętrzności, które was nosiły. Allah postrzega sprawy wasze.” Koran, Sura 4:1
Mohamed zaś twierdził, że mężczyźni są dwiema połówkami tej samej całości: „Bez wątpienia, kobiety są bliźniaczą połówką mężczyzny.” 
Poligamia: tu sprawa też jest prosta. Każdy Muzułmanin chcący mieć kilka żon zobowiązany jest każdej zapewnić godne życie. Kochać ją jak pozostałe, zapewnić dach nad głową (żony nie mogą mieszkać pod jednym dachem), dbać o nią i dzielić się posiłkiem. Ale: "Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną!" Koran, An-Nisa, 4:3
Szacunek dla kobiety w Islamie to sprawa pierwszorzędna. Chcę podkreślić, że piszę o tym, czego uczy Islam, a nie co robi przeciętny Ali z Turcji czy Karim z Maroka.


Nie wrzucajmy Muzułmanów do worka "ci źli" bo nie wszyscy są tacy jakich nas kreują media czy widzi społeczeństwo. Prawdziwy Muzułmanin nie jest terrorystą! 

Społeczeństwo nie ma się czego obawiać ze strony prawdziwych muzułmanów, ponieważ oni przynoszą korzyści, a nie szkodę dla społeczeństwa.

Każdy wierzący i praktykujący muzułmanin, który postępuje według prawidłowej nauki Islamu nie może być narkomanem, alkoholikiem, złodziejem, gwałcicielem, mordercą i kłamcą, gdyż są to ciężkie grzechy których będzie unikać. Muzułmanin musi być pobożny, sprawiedliwy i szczery we wszystkich swoich działaniach i kontaktach z innymi, bez względu na ich religie, kulturę czy narodowość.
Wiele osób obawia się muzułmanów ponieważ mylą ich z ekstremistami, których ja sam i cały świat Islamu potępia!. Prorok ostrzegał nas przed ekstremizmem w religii który wypacza praktykę wiary, odsuwa ludzi od prostej drogi i życia według Bożych wartości.

Dla tych, którzy nie są posłuszni Bogu, ani nie posiadają wartości moralnych nie ma nic co zatrzyma ich przed popełnieniem złych czynów. Dlatego to właśnie Ci ludzie zagrażają społeczeństwu, a nie muzułmanin który jest fundamentalistą żyjącym zgodnie z zasadami Islamskiej wiary.

Fundamentalista, Islamista i inne wyrazy nabrały błędnych definicji na potrzebę straszenia ludzi Islamem i jego wyznawcami. Nie musisz podzielać tej wiary, lecz nie powielaj błędnych definicji i kłamstw. Proszę...


Temu kto dotrwał do końca gratuluję i mam nadzieję, że zrozumie przesłanie, że Zaczerpnie trochę wiedzy na podstawowe zapytania Islamu, czym jest ta religia i że będzie potrafił odróżnić kim są jej wyznawcy, a kim ekstremistyczni pojeby przez których o Islamie mówi się takie złe rzeczy.

źródło: własne, poznajkoan.pl, nauka imama Abd al-Wahhab Bouali (imam katowickiego Centrum Kultury Islamu) oraz fanpage na facebooku: Islam po Polsku.
pytania: na prywatną skrzynkę mailową na: s.mecabih@gmail.com

15 komentarzy:

 1. Powie szczerze to jest strasznie trudny temat i problem tkwi nie w samej religii ale w tym co widzimy na co dzień. Możesz wytłumaczyć na czym polega ta religia, bardzo fajnie to napisałeś i cieszę się, że ktoś się w ogóle interesuje tym tematem na jakimkolwiek poziomie wyższym niż to co przedstawia ogół. Nie zmienia to faktu, że sposób w jaki postrzegamy religię - islam czy chrześcijaństwo czy jakąkolwiek inną - jest generowany przez wyznawców. Widzisz, ja tak samo mogę bronić katolicyzmu i przedstawić logiczne argumenty za tym, że ta religia nie jest wcale taka zła jak ją malują, ale niestety nawet jeśli to zrobię osąd Twój i innych ludzi będzie nadal skrzywiony przez instytucję kościoła w Polsce i na świecie, przez afery o molestowaniu czy dewotki, moherowe babcie, które ostatnie pieniądze wysyłają na radio Maryja. I niestety tak jest, bo co z tego, że w teorii ta religia nie jest zła skoro obecny świat, współczesność i społeczeństwo w ten sposób ją interpretuje i wypacza? Co mi z tego, że koran nie nawołuje do agresji czy zabijana, że kobiety mają według niego prawa a muzłumanie w teorii powinni być tolerancyjni dla innych religii? Nie są. I nie chodzi mi tylko o obraz, który kreują media. Chodzi mi o fakty, o to, że oni nie są tolerancyjni dla naszej religii i żadnej innej w wymiarze globalnym. Walczą o swoje prawa ale nie szanują praw innych. I oczywiście jest to uogólnienie ale ja się obawiam islamu i boję się tego jak to będzie wyglądać za x lat. Właściwie to mogę już teraz przewidywać, że islam wyprze chrześcijaństwo.

  OdpowiedzUsuń
 2. no właśnie i patrz jak takie sekty potrafią zrujnować wizerunek religii. Bo religia sama w sobie nie jest przecież czymś złym. Tylko Ci pojebańcy zrobią wszystko, żeby świat bał się ich, a co za tym idzie islamu.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dla mnie najstraszniejszy jest fakt,że ktoś zabija, jak twierdzi w imię Boga. Ekstremiści obcinają głowy, wysadzają ludzi w powietrze, porywają i torturują nie zważając na nic, a my ponieważ nie możemy łamać praw człowieka obchodzimy się z nimi jak z jajkiem. Niech się wypowie, obroni, ma należny proces itd. Niesłychanie mnie ten świat zasmuca, gdyż my ludzie nie mamy w ogóle rozumu i zabijamy się w imię tego samego Boga. Ciężką religię sobie wybrałeś na obecne czasy;)Ja od dawna mam świadomość,że islam to nie terroryzm, aczkolwiek przy obecnej sytuacji na świecie niełatwo to wytłumaczyć.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuję za tę notkę.No właśnie zawsze miałam bardzo specyficzne nastawienie do islamu.Zawsze bliżej było mi do Judaizmu.Ale teraz wszystko mi się wyjaśniło i okazuje się,że pozory są mylne

  OdpowiedzUsuń
 5. Z Religią jak z opiniami o narodach. Wszyscy uważają,że Polacy kradną a tak naprawdę kradnie nieliczna grupa ale o nich się mówi no bo kradną ;D
  Tak samo z Islamem. Pokazuje się tych którzy walczą ze sobą i raczej więcej na świecie czynią zła niż dobra. Napisałeś że nie trzeba patrzeć na to jak zachowują się przypadkowy Turek czy ktoś inny. Sama kiedyś byłam świadkiem gdy jeden szarpał swoją żonę w sklepie bo chyba coś źle wsadziła do wózka (ogólnie nie wiem o czy mówili bo zrozumiałam tylko halaralarala ale wyrzucał słodycze i inne rzeczy z koszyka). Szarpał nią jak szmatą a ona zamiast się postawić to zbierała rzeczy z niemi. Poza tym już pisałam o tym jak koledzy Turcy szanują kobiety w Niemczech. Oby się z nią przespać a potem mieć już inną. Ba zrobić dziecko i brać kasę z Państwa - to jest to.Więc nie będę się już na ten temat rzpisywać. Wiem wiem bo kobiety same sobie winne. Nigdy nie zostałam w negatywny sposób zaczepiona przez młodego Niemca a przez jakiegoś "czarnego" tak. Taka jest moja opina i mówię tylko co jak widzę.
  Po drugie nie jest to chyba religia dla mnie - jednak wolę ubrać się w adidasy i koszulkę niż biegać w pałatkach po kostki z chustką na głowie. ;) Wygoda ponad wszystko. ;)
  I taka sytuacja. Koleżanka Au Pair z jakiegoś tam kraju na świecie (kistan na końcu ale takich jest wiele ;D) opowiada jak u niej na wsi raz dziewczyna przeżyła biczowanie i obcięcie nosa bo kolega męża zobaczył kosmyk włosów spod jej chustki. Powiem, że było to jakieś 4 lata temu wiec halo mamy cywilizacyjny świat? Wiem że na Polskiej wsi też dzieją się różne dziwne rzeczy ale nie aż takie.

  Cos jeszcze....
  A no i że kraje Europejskie powinny wprowadzić jakieś bardziej sensowne przepisy. Zmiana ustroju była by sensowna ;D Nie że jestem nietolerancyjna bo jestem ale kurcze ludzie przyjeżdżają niewiadomo skąd z dziećmi, tutaj robią kolejne i dostają kasę od Państwa. WTF? Kasę po mojemu powinni dostawać tylko na dzieci urodzone tutaj a nie gdzieś tam. Tyczy się to też Polaków niestety którzy zamiast pracować siedzą na socjalach. Wiem jestem straszna ale dlaczego demokracja doprowadza do takiego czegoś. Jednak chyba kiedyś było lepiej ;)
  Wiem sama żyję na obczyźnie ale ja nie przyjechałam tutaj za pracą ale z rozrywki, nie płodzę dzieci i nie żyję na socjalu a jedyne czego oczekuję od Państwa Niemieckiego to dobrej służby zdrowia za którą w sumie płacę w podatkach.
  Rozpisałam się nie na temat - wiem ale musiałam się wyżalić ;)

  OdpowiedzUsuń
 6. Szczerze mówiąc - aż do tej chwili nie miałam zielonego pojęcia o tym. Nie interesowałam się, nie czułam takiej potrzeby. Ty natomiast wyjaśniłeś wszystko, oświetliłeś mój mały móżdżek : )
  Jeśli mogę zapytać - czy post ten został zainspirowany ostatnimi wydarzeniami w Londynie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Londyn? Kolonko zawsze na czasie :

   http://www.maxior.pl/film/174133/max-kolonko-atak-w-londynie

   ;D

   Usuń
  2. Dokładnie tak.
   Chociaż to co stało się w Londynie to jakaś totalna masakra a tego mężczyznę na pewno nie można nazwać człowiekiem.
   Komentarz Kolonka widziałem. Maxa szanuję i zawsze się z nim zgadzałem. Teraz też się z nim zgodzę. TO JEST CHORE. Max mówi: <> "(...) jesteśmy w stanie wojny z terrorem. Wojujący (podkreślam wojujący) Islam ma twarz terrorysty uzbrojonego w Koran. Terrorysta dzisiaj wygląda jak zwykły człowiek, który chodzi do szkoły z plecakiem na plecach, a któregoś dnia wypełnia ten plecak bombą i idzie żeby rozpocząć SWÓJ dżihad" SWÓJ DŻIHAD. Swój własny ubzdurany dżihad podparty cytatami z Koranu wyciętymi z kontekstu. SWÓJ TERRORYSTYCZNY DŻIHAD, który nie ma nic wspólnego z koranicznym dżihadem i z Islamem.
   Następną rzeczą, o której mówi Kolonko jest to, że nikt się niczym nie przejmuje.
   "Ten tutaj stoi z nożem ociekającym krwią i udziela wywiadu do kamery. A co jest najbardziej zdumiewające, że obok przechodzi Murzynka i wchodzi w sam środek tego wszystkiego jakby nigdy nic!" Dalej mówi że to jest normalne. Normalne w tych dzikich krajach. Ten człowiek był z Somalii, kto chodź trochę interesuje się światem wie co to jest Somalia, a ten kto nie wie przytoczę tutaj jeden epitet: czarna dziura do której nawet słońce nie zagląda. Somalia to masakra. I tam TO JEST normalne. (Cała ta dzielnica Londynu jest dzielnicą somalijską. Wcześniej TfL - Transport Of London myślał nawet by zawiesić wszystkie kursujące tam autobusy bo to co się tam działo to istna MASAKRA! Zmienili zdanie po tym jak w somalijskiej dzielnicy porwano 4 kierowców i podpalono 3 autobusy - to też terroryzm. Zastraszony TfL wznowił kursowanie autobusów - tym razem opancerzonych) Wojna z terroryzmem trwa ale walczą tylko terroryści bo my jako Europejczycy czy kultura zachodu podkładamy tym pojebom głowy pod maczetę pozwalając im masowo przyjeżdżać do naszych krajów i pozwalając im robić wszystko, czego chcą. Operacja w Afganistanie nic nie dają, a działają w drugą stronę: to dolewanie oliwy do ognia, wkładanie kija w mrowisko.
   Powinniśmy wszystkich tych debili wsadzić do jednego placu 100m na 100m otoczonego wysokim murem i napierdalać tam granatami. Sam z miłą chęcią bym to zrobił podpierając się na wyrwanym z kontekstu cytacie ze Starego Testamentu "on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę" Wj 21,24. Tak jak podpierają się takimi cytatami te pojeby. Mówiąc, że to wszystko robią dla religii bo Allah jest wielki. A Allah siedzi tam w raju i rozpacza nad tym wszystkim zastanawiając się czy dobrze zrobił dając człowiekowi wolną wolę...

   Rewolocja w imię Allaha jest SPRZECZNA z Islamem.
   Odpowiedź świata Islamu była jedna: potępienie tego zachowania na całej linii. Dziś byłem w meczecie na nabożeństwie z okazji piątku (nasza niedziela) i imam wyprawił swe kazanie na ten temat: Wyraźnie potępił takie zachowanie apelując o to byśmy czasem nie utożsamiali się z tymi wariatami.

   To nie jest problem tylko Europejczyków czy świata zachodniego ale też wielki Muzułmanów bo przez takich jak ten morderca Islam jest postrzegany tak jak jes...

   Usuń
  3. wciskaj naiwnym. ludzie przeczytajcie co to jest TAKIJJA

   Usuń
 7. tak, coś o tym wiem... miałam okazję zapoznać się bliżej z islamem mieszkając w Paryżu.
  są dwie sprawy.
  1. ludzie nie zdają sobie sprawy jaka to naprawdę jest religia więc łatwo im wymyślać najgorsze mity
  2. muzułmanie też nie są wszyscy tacy sami... nie każdy przestrzega zasad Koranu i musze przyznać, ze ludzie nie bez podstaw wierzą, że oni okropnie traktują kobiety. często faktycznie tak jest (oczywiście w innych religiach rówinież)
  pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Twoje przesłanie jest w zasadzie bardzo proste i dosadne. Wiadomo o co chodzi.
  Ja osobiście nie mam żadnych uprzedzeń co do jakiś religii.
  Ale przyznam szczerze, że dużo bardziej podoba mi się religijność i odczuwanie religii przez np. właśnie Muzułmanów - wydaje mi się, że nie ma tam miejsca na religijną hipokryzję jak u nas w Polsce, gdzie jest cała masa ludzi udających wiarę.

  W zasadzie jestem osobą wątpiącą w istnienie Boga, a na pewno wątpię w przynależności religijne. Chociaż przykładowo Islam i Buddyzm mają wiele ciekawych zagadnień - wspomniane przez Ciebie rodzaje Dżihadów.

  OdpowiedzUsuń
 9. Tylko czemu utwierdzają nas w zupełnie odmiennym przekonaniu? Trudno o prawdę w dzisiejszych czasach od obcych ust.

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardzo przydatna notka. Wiedziałam już o tym wcześniej, że Koran jest przeciwny przemocy, terroryzmowi, jednak nie wiedziałam o stosunku do kobiet. Zupełnie mylne jest to co myślimy, a co jest na prawdę lub powinno być. Z pewnością otworzyło to oczy czytelników. Nigdy nie byłam przeciwna innym religiom, a nawet jest to dość ciekawe. Jest to jednak trudny temat. Islam ma tak na prawdę piękne, szlachetne zasady, których powinni przestrzegać Muzłumanie. Niestety w wielu krajach można spotkać się z dyskryminacją kobiet, co jest okrutne. Skoro w Koranie pisze o równym traktowaniu kobiet z szacunkiem, dlaczego jednam Muzłumanie robią coś zupełnie odwrotnego? Dlaczego stosują przemoc i terroryzm na świecie, mówiąc że to jest oddanie czci Bogu? W mojej religii, jak i Twojej chodzi o to, żeby żyć dobrze, być dobrym. Tak powinno być. Chwała tym, co żyją wg tych prawdziwych zasad Koranu. To, że jesteśmy Chrześcijanami, nie oznacza, że nie możemy znać na czym polega Twoja wiara. Każdy powinien przeczytać prawdziwe fakty na temat Islamu, aby nie czynić zła z religii, tylko wiedzieć, że to ludzie zmieniają coś i tworzą jakieś chore teorie. Serdecznie pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chyba nie czytalas koranu. naiwniaczka. pozdrowienia od bylego wyznawcy islamu.

   Usuń
 11. Nie religia - czyli założenia i zasady potwierdzają jaka jest, ale czyny.

  OdpowiedzUsuń